Участвайте в нашата анкета

Зелена енергия

България остава в дъното на класацията по производство на биогаз в Европа

производство на биогаз
26.10.2016 г.
информация за медиите / PRESS / 26.10.2016


България остава в дъното на класацията по производство на биогаз в Европа, макар в страната ни да има отлични условия за реализацията на инвестиции в тази област. От всички държави в ЕС, единствено Румъния е на нивото на нашата страна, като броят на предприятията за производство на биогаз към 2015-а година са едва 11 броя.

Нови големи инвестиции през 2015-2016 са реализирани в биогаз инсталации, разположени в Южна България. Едната е близо до главен път Пловдив - Карлово, в землището на село Черноземен, а другата в биогаз централа край град Ямбол. Друга по-значима инвестиция е тази на германския концерн Шмак Биогаз, който реализира проект за 500 KW биогаз централа в село Велковски, община Габрово, а компанията е част от Viessmann Group. 

Към момента инвестициите в производство на биогаз в България са главно от страна на чужди компании от Западна Европа, но все още липсват инициативи за достатъчно инвестиции в нови инсталации главно заради затруднения във финансирането и административните процедури.

Производството на биогаз е алтернативен източник на доходи за селските региони, но най-вече на енергийна независимост спрямо конвенционалните източници на енергия.  За пример, производството на биогаз в Германия осигурява електирчеството на около 4 млн. домакинства и няколко хиляди големи животновъдни ферми.

В началото на Октомври 2016, правителството на съседна Румъния прие план за инвестиции в биогаз инсталации на стойност 100 млн. EUR. Част от средствата ще бъдат финансирани от Европейския  фонд за регионално развитие, а също така и от националния бюджет. Целта е насърчаване на производство на зелена енергия и увеличаване на енергийната независимост.

производство на биогаз в Европа


Стимулирането на инвестиции в производство на биогаз в България изисква няколко фундаментални условия:

- стабилна законодателна и правна рамка
- улеснени и прозрачни процедури ( разрешителни, сертификати, инженеринг и др.)
- облекчен достъп до инвестиционно финансиране
- обучение на фермери, за ползите и възможните доходи от производство на електричество и топлинна енергия
- осигуряване на публични субсидии и зелени сертификати
- привличането на общините като участник в преработката на отпадъци, извън селскостопанските


© 2016 Център за аграрно развитие