Участвайте в нашата анкета

Месо

Мерките за биосигурност са ключови за защита на птицефермите

птицеферма
06.01.2017 г.
Мерките за биосигурност са ключови за защита на птицефермите. Стриктното прилагане на високи нива на мерки за биосигурност, е най-ефективният начин да се предотврати внасянето на високопатогенна инфлуенца по птиците вирус A (H5N8) в птицефермите. В стопанствата трябва да се прилага отговорен и навременен набор от мерки за биосигурност, които могат да бъдат класифицирани според това дали е налице висока или ниска степен на риск.

Тези мерки включват предотвратяване на контакт между диви и домашни птици, държането на гъски и патици, отделно от други (домашни) птици, осигуряване на контрол на местата за съхранение на фуражи. В 90% от случаите, заразите в стопанствата се причиняват от привлечени диви птици, които имат достъп до зърнени култури или фураж във фермите, който не е защитен.

Когато се открият засегнати диви птици, наблюдението на стопанските птици, следва да се прилага за дадена географска област, определена от разстоянието на местообитание и полет на засегнатите птици.

Пасивното наблюдение - доклади от мъртви диви птици - е най-ефективният начин към момента за откриване на вируса преди да засегне стопанствата.