Участвайте в нашата анкета

Зърно

План за разпределение на директните плащания в ОСП 2020-2025

субсидии за земеделие ОСП 2020-2025
02.03.2017 г.
Какви ще са директните плащания в земеделието в Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2020-2025?

Ще се намали ли дисбалансът между отделните страни членки на ЕС в разпределението на европейските субсидии за земеделие?

Настоящият проект за субсидиране на фермерите включва следното разпределение:


ОСП 2020

Директни плащания за единица площ: 28 699,7 млн. EUR, от които за обвързана подкрепа: 4,220.5 млн.EUR
За управление на риска са предвидени 348,2 млн. EUR.
За Млади фермери - 844,1 млн.EUR, което е едва 1,3% от общия размер на директните плащания.
За Зелени плащания са предвидени 12 661,6 млн. EUR.
За необлагодетелствани райони е предвидена финансова подкрепа в размер на 3 338,8 млн. EUR.
За подкрепа на селскостопански дейности в планинските райони са предвидени субсидии в размер на 6 698,0 млн EUR.


ОСП 2025

Директни плащания за единица площ: 14 349,9 млн. EUR, от които за обвързана подкрепа: 4,220.5 млн.EUR
За управление на риска са предвидени 3 482,2 млн. EUR!!!
За Млади фермери - отпадат субсидиите.
За Зелени плащания са предвидени 12 661,6 млн. EUR.
За необлагодетелствани райони е предвидена финансова подкрепа в размер на 3 338,8 млн. EUR.
За подкрепа на селскостопански дейности в планинските райони са предвидени субсидии в размер на 18 758,0 млн EUR!!!