Участвайте в нашата анкета

Зърно

Прогноза за производството и търговията със зърно през 2016/2017

Прогноза за производството и търговията със зърно през 2016/2017
21.09.2016 г.
С увеличение главно при пшеницата и царевицата, прогнозата за общите глобални добиви от зърно през 2016/2017 е за увеличение с 2% спрямо 2015/2016, или около 20 млн.т. ръст.

Прогнозите за по-високи добиви са главно за Русия, Украйна и САЩ, докато в държавите от Западна Европа се очаква намаление на зърнената продукция, заради преждевременните и повече като количество дъждове тази година. На фона на общия зърнен пазар, с по-добра перспектива за количества е реколтата от царевица в САЩ.

Една от основните причини за по-големите доставки със зърно е свързана с повишеното търсене на фуражи, което достига своеобразен пик от 2,029 млн.тона. Въпреки, че стоковите наличности в момента са по-големи с около 6 млн.тона, спрямо същия период на миналата година, то производството на фуражи ще е един от основните двигатели на зърнената търговия в Европа.

Производството на зърно през 2016/2017 се очаква да достигне своя пик за всички времена. Въпреки силното търсене обаче, в края на този период се очаква да останат складови количества за прехвърляне към 2017/2018. От друга страна през тази и следващата година, търговията със зърно се очаква да отбележи лек спад, спрямо 2015/2016.Търговията с маслодайна рапица през 2016/2017 се очаква да предизвика разочарование при голяма част от зърнопроизводителите в Европа. Очакванията на търговците е търговията с това зърно да бъде в стагнация и като цяло доставките в Европа и Китай да са на значително по-малки нива от предходните години.

Средните цени на зърнените и маслодайни култури бележат нетен спад с около 6% през Август 2016, спрямо същия период на миналата година. Чрез използването на редица икономически лостове в борсовата търговия, спекулативните фондове намалиха негативните очаквания за още по-драстични спадове в цената. На фона на ожесточената конкуренция, особено между Европа, Русия и Украйна, редица износители понижиха цените в опити за стимулиране на търсенето и експортните продажби.


Интересувате се от актуални търговски предложения за зърно в България? Пишете ни от тук: [email protected]