Участвайте в нашата анкета

Зърно

Високи добиви и отлична логистика, компенсират ниските цени на зърното в Русия

цена на зърното Русия 2016
12.09.2016 г.

Високи добиви и отлична логистика, компенсират ниските цени на зърното в Русия през активната зърнена кампания тази година. Според текущата аналитична информация, през тази година в Русия се очаква да бъдат ожънати 72 милиона тона пшеница. 

Русия може да продаде на световния пазар 30 милиона тона пшеница, изпреварвайки всичките 28 страни от Евросъюза, взети заедно. Лошата реколта, с която се сблъска тази година ЕС, открива пред Русия нови пазари. 

Силните резултати в производството и търговията със зърно в Русия през този сезон се дължат на оптималните атмосферни условия, ефективния мениджмънт на движението на зърното на пристанищата и стабилни доставки през годината.

Русия не е единствената страна с рекордна реколта тази година. Сред лидерите в земеделието са Австралия, Канада, Казахстан, Украйна и САЩ.

Ниските цени са препятствие пред получаването на рекордна печалба от износа на пшеница. От 1 юли до 26 август 2016 година, според данни на Националния съюз на зърнопроизводителите, стойността на пшеницата 4-ти клас (основна експортна стока) е намаляла с 33% до $138 за тон. 

Освен от ниските цени, износът на пшеница се възпира от предпазните мита, въведени в Русия през 2014 година.Заради девалвацията на рублата експортът стана много привлекателен. За да не се допусне нарастване на износа, поскъпване на зърното и хляба на вътрешния пазар, правителството въведе износни мита за пшеницата.