Участвайте в нашата анкета

За нас

Дейността на Центъра за аграрно развитие цели да се осигурят професионални и адекватни на агробизнеса пазарни анализи, обучение на кадри и специализирана експертиза в сферата на селското стопанство.

В центъра взимат участие земеделски производители от всички сфери на аграрния сектор, а също представители на свързаните сектори - хранително-вкусова промишленост, търговия със земеделска техника, семена, препарати за растителна защита и торове.

Дейността на центъра се подпомага от учени и преподаватели в сферата на селското стопанство. Центъра за аграрно развитие организира семинари, форуми, дискусии по важни за сектора теми, вкл. законодателни инициативи.

За повече информация : [email protected] ; 0877 07 00 07 ; 0877 12 77 12 ; 0878 11 11 21


организиране на семинари