Инвестиции в предприятия

Център за аграрно развитие извършва професионални съвети и оказва експертна подкрепа за инициативи на предприемачи, които искат да инвестират стартово или да доразвият съществуващи преработвателни предприятия за селскостопански храни или предприятия с индустриални мощности.

Основни сфери на експертна подкрепа:
- Инвестиции в преработвателни и ХВП предприятия
- Инвестиции в предприятия от текстилната промишленост
- Инвестиции в предприятия за производство на резервни части и земеделска техника
- Инвестиция в предприятия в сферата на услугите
- Реализация на чуждестранни инвестиции

За целта извършваме следните дейности:
- Разработване на анализ и бизнес стратегия
- Оценка на риска
- Пазарен анализ и бизнес възможности
- Осигуряване на подкрепа при подбор и назначаване на персонал от селата и региона
- Проучване на конкурентната среда
- Маркетингово, рекламно и продуктово планиране
- Интегриране на нови технологии и иновации в предприятията
- Съвети за оптимален избор на продукти, машини и суровини за производство

Също така оказваме съдействие при:
- Подготовка на документация и разрешителни от общини и ресорни служби
- Осъществяване на строителен и технически одит при изпълнението на инвестициите
- Юридически казуси и документация

За повече информация : info@selo.bg ; 0877 07 00 07 ; 0877 12 77 12 ; 0878 11 11 21

инвестиции в преработвателни предприятия

работа на село