Инвестиции в публични и частни имоти

Център за аграрно развитие разполага с база данни от атрактивни за инвестиции имоти/проекти/дейности в следните сектори:

- земеделие
- животновъдство
- имоти в селата
- хотели и къщи за гости
- сграден фонд и ферми
- овощни градини и лозя
- производствени и преработвателни предприятия
- селскостопанска техника
- екология и рециклиране
- социални и здравни услуги
- възобновямеи енергийни източници
- интернет и ТВ инфраструктура
- иновационни и онлайн технологии

За повече информация : info@selo.bg ; 0877 07 00 07 ; 0877 12 77 12 ; 0878 11 11 21