Инвестиции в селски туризъм

Центъра за аграрно развитие има много богат опит в съдействието на предприемачи в селата да реализират ефективни, устойчиви и успешни проекти за селски туризъм.

Извършваме подкрепа в следните области:
- съвети и консултации за реализацията на ново строителство и/или реконструкция на къщи за отдих
- анализ и стратегическо планиране на инвестиции в селски туризъм
- разработване на стратегия за заетост с туристи
- диференциране на приходите чрез допълнителни услуги и дейности
- регионална, национална и международна реклама на селския туризъм в България

За повече информация : info@selo.bg ; 0877 07 00 07 ; 0877 12 77 12 ; 0878 11 11 21

селски туризъм


Над 59% от хотелите и местата за настаняване се намират на територията на селските региони. Пълното използване на потенциала за развитие на селския туризъм и свързаните с него услуги и допълнителни икономически и социални дейности се възпрепятства от недостатъчните инвестиции в инфратсруктура и квалифицирани кадри, а също така и от не добрата подготовка и умения на предприемачите в селските региони.

В селата у нас има около 1230 обекта за селски туризъм, като по-голямата част от тях са регистрирани като къщи за гости, а предимно в по-големите курортни селища има хотели.

Повече информация за инвестиции в селски туризъм, реклама на обекти за селски туризъм и намиране на целогодишна заетост с туристи, можете да получите на: info@selo.bg ; 0878 11 11 21

селски туризъм - инвестиции