Инвестиции в сферата на агротехниката

Център за аграрно развитие има дългогодишен опит в сферата на земеделската техника. Работим с основните производители / търговци / вносители на селскостопанска техника в България, както и директно със заводи от Европа и Азия.

Сферите на дейности по отношение на селскостопанската техника са:

- Контакти между търговци/вносители/производители с местна власт, с цел презентиране на свободно имоти и съдействие по отношение на процедури и документация за разкриване на производствени и търговски бази, водещи до реализацията на инвестиции и разкриването на работни места в селските региони

- Организиране на предварителни проучвания, анализи и бизнес програми за създаване на изнесени производства на селскостопанска техника и резервни части, в подходящи от логистична и кадрова обезпеченост селски региони на България

- Експертно консултиране на земеделски производители, фермери, преработвателни предприятия и инвеститори, в правилния избор на земеделска техника и оборудване за извършване на стопанска дейност

- Контакти между дистрибутори и земеделски производители с цел по-добри ценови условия


За повече информация : info@selo.bg ; 0877 07 00 07 ; 0877 12 77 12 ; 0878 11 11 21


сглобяване на трактори