Инвестиции в земеделски стопанства

Център за аграрно развитие извършва професионални съвети и оказва експертна подкрепа за инициативи на предприемачи, които искат да инвестират стартово или да доразвият съществуващи земеделски стопанства и ферми на село.

За целта извършваме следните дейности:

- Разработване на анализ и бизнес стратегия
- Оценка на риска
- Пазарен анализ и бизнес възможности
- Проучване на конкурентната среда
- Маркетингово, рекламно и продуктово планиране
- Интегриране на нови технологии и иновации в стопанствата
- Съвети за оптимален избор на продукти, машини и суровини за производство

Също така оказваме съдействие при:
- Подготовка на документация и разрешителни от общини и ресорни служби
- Осъществяване на строителен и технически одит при изпълнението на инвестициите
- Юридически казуси и документация

За повече информация : info@selo.bg ; 0877 07 00 07 ; 0877 12 77 12 ; 0878 11 11 21

инвестиции - земеделие