Месо

прасета
03.01.2017 г.
Свиневъдството се преструктурира към преработвателните предприятия. Отчитаме 3.7% ръст за 2016
Свиневъдния сектор у нас продължава да се преструктурира главно в корпоративни предприятия, процес подтикнат от повишеното търсене на месни суб-продукти и деликатеси. Все още обаче се запазва относително високият дял на вносните свински меса използвани в месопреработвателния сектор. 
Виж повече+