Мляко

животновъдство - форум - Януари 2017
27.12.2016 г.
Форум за устойчиво и печелившо животновъдство 2017, организира Центъра за аграрно развитие към АБС
В рамките на събитието ще се дискутират актуалните въпроси пред сектор "Животновъдство", а също повишаването на конкурентоспособността във фермите, подобряването на пазарните възможности чрез къси вериги на доставки на храни, подобряване на хигиената в стопанствата, подобряване и адаптиране на храненето към отделните породи животни, повишаване на професионалните умения и компетенции у животновъдите и др.
Виж повече+