Обучение по аграрен маркетинг и PR

Център за аграрно развитие извършва обучения по аграрен маркетинг и PR.


Обучението включва:

- Проучване на потребителското поведение в свързаните със селското стопанство сектори
- Проучване за бранд позициониране, маркетиране и търговска дейност
- Регистрация на търговски марки и патенти
- Проучване на конкурентната среда и пазарани дялове по видове продукти / брандове / дейности
- Стратегически анализи и инвестиционно планиране в селскостопанското производство
- Анализи и планиране на дейности в търговията със земеделска техника
- Анализи във външнотърговските дейности в сферата на агробизнеса

Как се прави аграрен PR?

- текстови пресс-релийзи
- текстове, готови за публикация в електронни и печатни медии
- подготвителни и насочващи текстове за участия в телевизия и радио
- текстове и изказвания за публични събития, форуми и семинари
- новини и публикации за фирмени и Фейсбук страници


аграрен маркетинг и PR