Обучение по аграрна и продоволствена сигурност

Център за аграрно развитие извършва обучения в сферата на аграрната и продоволствена сигурност.


Обучението включва:

- Предпазване от изкуствено въвличане в стокови дефицити
- Запазване на семенна банка и защита от ГМО
- Продоволствена сигурност чрез развитие на устойчиво земеделие
- Протекция от умишлено разпространение на зарази в земеделието и животновъдството
- Агротероризъм и превенция 
- Аграрна и продоволствена сигурност чрез подобряване на кибер средата
- Разузнаване в аграрния сектор и превенция на атаки от конкуренция и организирани престъпни групи
- Превенция на кражби на земеделска продукция и агротехника
- Превенция на кражби на ноу-хау, патенти и търговски марки с цел присвояване на пазари

Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от сферата на аграрната сигурност


аграрна сигурност