Обучение по арендни отношения (аренда, договори)

Център за аграрно развитие извършва обучения по арендни отношения (аренди и договори)

                        
Обучението включва:

- икономическа същност и приложение в практиката на арендата и арендните договори
- структура и членове - обект на арендуване, арендодатели, арендатори, срок на арендуване, плащания
- методи за изчисляване на арендни вноски
- разработване на писмени арендни договори

Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от агробизнеса и аграрната наука
- практически дейности във ферми в България и страни от Западна Европа


аренда