Обучение по биодинамично земеделие

Център за аграрно развитие извършва теоритични обучения и практики по биодинамично земеделие.

Биодинамичното земеделие е нова философия и наука в земеделието, създадено като алтернатива на конвенционалното земеделие от забележителният немски учен и изследовател Рудолф Щайнер.

Основен принцип в биодинамичното земеделие е самостоятелното стопанство – това, в което трябва да има само точния брой животни за набавянето на тор за плодородието и тези животни трябва реципрочно да бъдат изхранвани от самото стопанство.

Биодинамичното земеделие използва връзките между земята, растенията, животните, човека и космическите енергии, като общ комплекс от взаимодействия за устойчиво развитие. Биодинамичното земеделие гледа на селскостопанските продукти като важни източници на чиста питателна енергия, пряко свързана с духовното развитие на човек. Биодинамичното земеделие поставя на своето точно и отговорно място всеки участник в земеделското производство. Тук не се използват химически торове и препарати, но за сметка на това добивите от аграрните култури се постигат чрез специално торене с естествени материали. Акцентът пада върху използването на ествествени източници на фосор, калии и др. елементи.

В биодинамичното земеделие торенето, засаждането и прибирането на реколтата е съобразено с фазите на луната, звездите и сезонността. Всяко от звездните тела допринася за живота, растежа и формата на растението. Разбирайки жеста и ефекта на всеки ритъм, ние можем да планираме във времето подготовката на земята, засяването, култивирането и жътвата в най-голяма полза на културите, които отглеждаме. Съответно всяка година се издават специални календари на различни места на планетата, които позволяват на земеделците да работят ден след ден в ритъма на различните космически влияния. 

биодинамично земеделие