Обучение по екологично земеделие

Център за аграрно развитие извършва обучения по екологично земеделие и прилагане на екологични практики в земеделието.

Осигуряваме практически занятия в земеделски стопанства в сектора на екологичното зърнопроизводство, овощартство, зеленчукопроизводство, лозарство и билкарство.

Извършваме обучение по пазарна реализация и маркетинг на екологична селскостопанска продукция.


Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от сектора на екологичното земеделие
- практически дейности във ферми в България и страни от Западна Европа


екологично земеделие