Обучение по конвенционално земеделие

Център за аграрно развитие извършва обучения по конвенционално земеделие и аграрна икономика, които са изцяло обвързани с актуалните изисквания на практиката и днешното време.

Осигуряваме практически занятия в земеделски стопанства в сектора на зърнопроизводството, както и в животновъдни ферми.

Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от агробизнеса и аграрната наука
- практически дейности във ферми в България и страни от Западна Европа


обучение - земеделие