Обучение по поземлени ресурси (земя, пазар на земята)

Център за аграрно развитие извършва обучения по поземлени ресурси (земя, пазар на земята).

                        
Обучението включва:

- регистрация на земи
- количествен отчет
- качествена характеристика на земята
- бонитетна оценка
- икономическа оценка
- пазар на земеделската земя и ценообразуване


Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от агробизнеса и аграрната наука
- практически дейности във ферми в България и страни от Западна Европа


земеделска земя