Обучение по прилагане на преход към екологично земеделие

Център за аграрно развитие извършва обучения по прилагане на преход към екологично земеделие, които са изцяло обвързани с актуалните изисквания на практиката и днешното време.

Осигуряваме практически занятия в земеделски стопанства в екологични ферми.

Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от агробизнеса и аграрната наука
- практически дейности във ферми в България и страни от Западна Европа