Обучение по ценообразуване в селското стопанство

Център за аграрно развитие извършва обучения по ценообразуване в селскостопанското производство.


Обучението включва:

- основни принципи на ценообразуването
- проучване и конкурентна среда
- потребителско търсене и чужди влияния
- краткосрочни и дългосрочни влияния в ценообразуването
- определяне на себестойност на продукцията
- какво са индикативни, интервенционни и прагови цени
- формиране на цени на дребно и цени на едро
- влияние на цените от картели
- кои са ограничителите в ценообразуването при аграрните продукти
- намаляване на ценовия риск чрез маркетинг и производствено-пазарно интегриране

цени на агро стоки