Обучение по земеделска техника и технологии

Център за аграрно развитие извършва обучения по земеделска техника и технологии.

Осигуряваме практически занятия в земеделски стопанства в сектора на зърнопроизводството, както и в животновъдни ферми.

С обучението по земеделска техника вие ще научите в детайли:

- видовете земеделски машини и тяхното приложение
- марките земеделска техника, техните специфики и приложение
- как, за какво и кога се използва всеки вид земеделска техника
- иновации, нови технологии, компютърни приложения в агротехниката

Център за аграрно развитие извършва експресно обучение и тестове на кадри за нуждите на фирмите в сферата на селското стопанство и търговията със земеделска техника.

Осигуряваме обучение на симулатори за трактори и комбайни, както и на реални машини.

обучение по земеделска техника


Център за аграрно развитие осигурява:

- лектори за участие в обучения
- лектори за участие в семинари и форуми
- зали за провеждане на обучения
- чуждестранни лектори от агробизнеса и аграрната наука
- практически дейности във ферми в България и страни от Западна Европа
обучение по земеделска техника