Зърно

Около 6% ще е спадът на производството на маслодайно зърно в ЕС през 2018

ърнените култури в ЕС
20.07.2018 г.

Центъра за аграрно развитие към АБС, публикува нови прогнози за тази година относно зърнените култури в ЕС, като се предвижда спад от 6% в производството на зърнени и маслодайни култури в общността , заради екстремните метеорологични условия - в някои северни региони - суша и необичайно топло време, а на Балканите - обилни и необичайни валежи за сезона.

Земеделските производители в някои централноевропейски и северни страни като Естония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Полша, Германия и Финландия - бяха засегнати от тежка суша, която достигна катастрофални размери, докато някои южни страни (Иберийският полуостров, Италия, Франция) преживяват наводнения. Това води до очаквания за около 6% спад на реколтата на зърнените култури в ЕС в сравнение с 2017 г., възлизащи общо на 273,8 милиона тона.

За меката пшеница се очаква намаление в реколтата на европейските зърнопроизводители от средно 2,2%.

Отчитайки по-малките обеми реколта от маслодайни култури, прогнозата е за средно намаления с около 2 млн. тона достигайки 31,5 милиона тона - обща реколта. 

По отношение на протеиновите култури, намаляването на засетите през 2018 г. площи с общо около 5% (приблизително 1 000 000 декара) в сравнение с 2017 г. се дължи на забраната за употребата на продукти за растителна защита (PPPs) в Екологичните фокусни зони (EFAs), което е своеобразен спад в производството, подпомагащ поддържането на по-стабилни цени и най-вече положителен знак за подкрепата за запазването на екологията.

Взимайки предвид сериозната финансова стабилност, благодарение на отличните резултати през последните 5 години в сектора на зърнопроизводството, заради климатичните проблеми тази години, за момента няма нужда от извънредна подкрепа или авансово изплащане на средствата за единица площ по линия на СЕПП, категорични са експерти от Центъра за аграрно развитие.


© 2018 - Позоваването на източник - Център за аграрно развитие, е задължително