Зърно

Ранен старт на жътвата на ечемик и пшеница. Нестабилен зърнен пазар - 2018

цена пшеница и ечемик 2018
12.06.2018 г.
Поради сухото време жътвата на ечемик в България - сезон 2018, стартира необичайно рано. Заради намалелите площи със засят ечемик се очаква активно търсене на пазара за зърно. Прогнозните ценови нива са около 270-290 лв./тон.

При пшеницата от реколта 2018 се очакват средни добиви от около 250-300 кг./дка., като стартовата изкупна цена ще бъде около 280-300 лв./тон.

Динамиката в ценообразуването и реалните търговски сделки за този сезон ще зависи изключитлено много от резултатите от жътва 2018 в западна Европа и САЩ, където данните към момента не показват добри очаквания от зърнената реколта.