Семинари

Център за аграрно развитие организира семинари, форуми и дискусии в сферите на селското стопанство и аграрната политика. Разполагаме с богат опит, натрупан през годините и събитията, които провеждаме се отличават с традиционно висока посещаемост и реална ефективност. Организираме тематични семинари както в големите областни градове, така и в малките общини, а при нужда дори в конкретни села.

Дейността на Центъра за аграрно развитие цели да се осигурят професионални и адекватни на агробизнеса пазарни анализи, обучение на кадри и специализирана експертиза в сферата на селското стопанство. 

Дейността на центъра се подпомага от учени и преподаватели в сферата на селското стопанство. Центъра за аграрно развитие организира семинари, форуми, дискусии по важни за сектора теми, вкл. законодателни инициативи.

агросеминар със земеделски производители

Основни направления в провеждането на семинари:

- Подобряване начините за устойчиво земеделско производство
- Повишаване на конкурентоспособността на стопанствата
- Въвеждане на иновации и нови технологии в агробизнеса
- Привличане на инвестиции и реализация на инвестиционни проекти
- Стратегическо планиране и маркетингово развитие в селскостопанското производство
- Подобряване на пазарните възможности и въвеждане на методи за по-слаби ценови зависимости
- Инвестиции, маркетинг, реклама и развитие на обекти и дестинации за селски туризъм
- Разясняване на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и Програмата за развитие на селските региони (ПРСР 2014-2020)
- Дискусии с регионална и централна власт в областта на аграрната политика

за повече информация: 0878 11 11 21 ; 0877 07 00 07 ; info@selo.bg

аграрен семинар